„Нов бран детски книги“

Форум дискусијата е прва активност од проектот „Нов бран детски книги“, поддржан од Министерство за Култура во рамките на кој тројца автори ќе соработуваат со тројца илустратори во креирањето на детски книги. Авторката на детски книги Билјана Црвенковска оддржа предавање на кое сподели искуства и алатки за продукција на детска литература, задржувајќи се на аспекти како: комерцијалност наспроти уметност, моќта на сторителингот, дефинирање таргет и аспекти на соработка помеѓу писатли и илустратори. Во вториот дел имаше јавно читање на драфтови и синопсиси како и презентација на ликовните автори преку приммери на илустрации.