Обука за претприемништво во културата – Каварна, Бугарија

ИНКА беше дел од Еразмус проект за  претприемништво во културата – Каварна, Бугарија 2015