„Споменици на револуцијата“ изложба на Марко Кројач

Како дел од својата турнеја низ Македонија, Марко Кројач (Гер) се претставува со изложба и во Струга, изложбата е во соработка со Задруга 5060 од Скопје. Галерија Коџоман, Струга