EУ диплома за проект менаџмент во културата: Сесии 2018-19

2018 за нас, беше во знакот на јакнење на соработката на локално, национално и меѓународно ниво, помеѓу работниците во културата од независната сцена. Меѓу нив, најзначаен беше пристапот кон Европска Диплома за проектен културен менаџмент. Во мај, заедно со LOKOMOTIVA-Centre for New Initiatives in Arts and Culture бевме домаќини на првата резиденцијална фаза од генерацијата 2018-2019, во Охрид, Струга и Скопје, a во истата, партнер беше Министерство за култура / Ministria e Kulturës. Tina Todoroska Petreska, како претставник на ИНКА, ја имаше привилегијата да стане кандидат на оваа престижна диплома. Втората резиденцијална фаза се одржа во Малта, во октомври, а причина повеќе за тоа е дека главниот град на Малта, Валета, е Европска престолнина за културата во 2018. Во меѓувреме, направивме и студиска посета на нашата пријателска организација Urban NoVa, во Херцег Нови, Црна Гора. Со нив разменивме искуства, предизвици и идеи за стратешко партнерство. Европска диплома за проектен културен менаџмент, веќе 27 години, претставува престижна и препознаена школа за културен менаџмент и меѓународна соработка. Таа е вредно номадско искуство, преку кое патуваш; откриваш дестинации низ призмата на културните вредности на земијите домаќини; но пред се стекнуваш практични и теоретски знаења за културната политика, културната дипломатија, етиката во културните политики и вредносните вертикали во меѓународната соработка. ЕУ дипломата, носи практични вештини за подготовка на проекти со меѓународен предзнак, кои вклучуваат препознавање на геополитички и глобални контексти, но и оперативно работење и менаџирање на фондови. Кандидатите работат со одличен педагошки тим и ментори, кои доаѓаат од најзначајните катедри за културен менаџмент во Европа. Последната фаза – „дипломирањето“ ќе не однесе во митскиот Делфи, во јуни 2019. Дотогаш, споделуваме со вас прекрасни моменти од ова искуство. За истото, должиме особена благодарност на Robert Alagjozovski, Biljana Tanurovska Kjulavkovski, кои иницираа да станеме дел од ова големо семејство. Пријавувањето за новата генерација ЕУ дипломци е во тек. http://www.fondation-hicter.org/spip.php?rubrique62 . Прилика што вреди да се искуси.